Naos Bölümü

Naosta üç mozaik panel yer alır. Bunlardan biri batı duvarında, ana kapı üzerinde bulunan Meryem’in Ölümü’dür (Koimesis). Diğer ikisi ise, bemanın iki tarafındaki templon panelleridir.

Koimesis - Meryem’in ölümü sahnesi

Hodegetria Meryem’i

Hodegetria yol gösterici Meryem olarak adlandırılan bu sahnede, kucağında çocuk İsa’yı taşıyan Meryem, düşünceli şekilde İsa’ya bakmaktadır.

İsa Mesih ve Kutsal Kitap

Naos’un solunda görülen bu sahnede İsa elinde sayfaları açık bir incil tutmaktadır. İncilin içinde “Yorgun ve bıkkın olanlar, bana gelin size barışı vereyim” yazmaktadır.

Koimesis - Meryem’in Ölümü Sahnesi

Meryem kumaşlarla kaplanmış lahitin üzerinde son uykusuna yatmıştır. Üzüntülü bir şekilde toplanan kalabalık onu son yolculuğuna uğurlamaktadır. Serafim’in yeryüzüne indirdiği ışık halesinin içinde İsa, Meryem’in bebek şeklinde görülen ruhunu kucaklamaktadır. Elleri örtülü olarak annesini kucaklayan İsa’yı melekler çevrelemiştir. Melek haleyi uçurup cennete doğru çekerek sahneye hareket katmaktadır. Arka planda ağlayan kadınların üzerinde iki melek uçmakta. Havari Petrus elinde buhurdanlıkla görülürken. Pavlos ise ayak ucundan Meryem’e doğru eğik bir şekilde bakmaktadır. Diğer havarilerde gayet üzgün Pavlos’ eşlik etmektedirler. Bu sahne’nin hemen altındaki mermer lento’daki süslemelerde, kuşlar ile sepet dolusu meyvelerin rölyefi görülmektedir.